Proces zapaljenja je u vezi sa razvojem Alchajmerove bolesti

Alchajmerova bolest je neurodegenerativna bolest koja se karakteriše nagomilavanjem klubadi proteina beta-amiloida u mozgu. Ono što uzrokuje ove nakupine, poznate kao plakovi, i ulogu koju oni igraju u napredovanju bolesti, je područje istraživanja koje je važno za razvoj strategija prevencije i lečenja ove bolesti.

Nedavne studije su otkrile da beta-amiloid ima antivirusna i antimikrobna svojstva, što ukazuje na moguću vezu između imunološkog odgovora na infekcije i razvoja Alchajmerove bolesti.

Hemijski biolozi sa Sloan Kettering instituta sada su otkrili jasne dokaze o ovoj vezi: protein nazvan IFITM3, koji je uključen u imunološki odgovor na patogene, takođe igra ključnu ulogu u akumulaciji beta-amiloida u plakovima.

„Znamo da imuni sistem igra ulogu u Alchajmerovoj bolesti - na primer, pomaže u čišćenju beta-amiloidnih plakova u mozgu“, kaže Iue-Ming Li, hemijski biolog iz kompanije SKI. „Ali ovo je prvi direktni dokaz da imunološki odgovor doprinosi stvaranju beta-amiloidnih plakova - definitivne karakteristike Alzheimerove bolesti“.

U radu objavljenom 2. septembra u časopisu Nature, dr Li i njegov tim pokazuju da IFITM3 menja aktivnost enzima zvanog gama-sekretaza, koji usitnjava proteine prekursore u fragmente beta-amiloida koji čine plakove.

Otkrili su da je uklanjanje IFITM3 smanjilo aktivnost enzima gama-sekretaza i, kao rezultat toga, smanjilo taj broj amiloidnih plakova koji su nastali, na modelu bolesti testiranom na miševima.

Građenje dokaza za novu hipotezu

Neuroinflamacija ili zapaljenje u mozgu, se pojavilo kao važna linija u istraživanju Alchajmerove bolesti. Markeri zapaljenja, poput određenih imunoloških molekula koji se nazivaju citokini, pojačani su u modelima Alchajmerove bolesti kod miševa, ali i u mozgu ljudi obolelih od Alzheimerove bolesti. Studija dr Li je prva koja pruža direktnu vezu između ovog zapaljenja i razvoja plaka - putem IFITM3.

Naučnici znaju da proizvodnja IFITM3 započinje kao odgovor na aktiviranje imunološkog sistema kod napada virusima i bakterijama. Ova zapažanja, u kombinaciji sa novim nalazima iz laboratorije dr Li, da IFITM3 direktno doprinosi stvaranju plaka, sugerišu da bi virusne i bakterijske infekcije mogle povećati rizik od razvoja Alchajmerove bolesti. Zapravo, dr Li i njegove kolege otkrili su da je nivo IFITM3 u uzorcima ljudskog mozga u korelaciji sa nivoima određenih virusnih infekcija, kao i sa aktivnošću gama-sekretaze i proizvodnjom beta-amiloida.

Starost je najveći faktor rizika za Alchajmerovu bolest, a nivoi oba inflamatorna markera i IFITM3 povećavali su se sa napredovanjem starosti kod miševa, otkrili su istraživači.

Takođe su otkrili da se IFITM3 povećava u podskupini pacijenata sa Alzheimer-om koji kasno dobiju bolest, što znači da se IFITM3 potencijalno može koristiti kao biomarker za identifikovanje podskupine pacijenata koji bi mogli imati koristi od terapija ciljanih protiv IFITM3.

Sledeći plan istraživača je da istraži kako IFITM3 komunicira sa gama-sekretazom na molekularnom i atomskom nivou i kako je uključen u neuroinflamaciju na životinjskim modelima. Takođe će istražiti IFITM3 kao biomarker bolesti i kao potencijalnu metu novih lekova dizajniranih za lečenje Alchajmerove bolesti.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2681-2

Ne možete da se odvojite od mobilnog? Studija je pronašla vezu sa višim stepenom opsesivno-kompulzivnog ponašanja Novi tragovi o vezi između stresa i depresije?