Uticaj buke na razvoj demencije

Rezultati nove studije objavljene u Alzheimer's & Dementia podržavaju nove dokaze koji sugerišu da buka može uticati na rizik pojedinca od razvoja demencije.

Istraživači su proučavali 5.227 učesnika Čikaškog projekta za zdravlje i starenje koji su bili stari 65 godina ili više, od kojih je 30% imalo blago kognitivno oštećenje, a 11% Alchajmerovu bolest. Otkrili su da su osobe koje žive sa 10 decibela više buke u blizini svojih prebivališta tokom dana imale 36% veće šanse da imaju blago kognitivno oštećenje i 30% veće šanse da imaju Alzheimerovu bolest.

„Ova otkrića sugerišu da u tipičnim urbanim zajednicama u Sjedinjenim Državama viši nivo buke može uticati na mozak starijih osoba i otežati im funkcionisanje. Ovo je važno otkriće, jer na milione Amerikanaca trenutno utiče visok nivo buke u njihovim zajednicama “, rekla je viša autorka Sara D. Adar, doktor nauka, sa Univerziteta u Mičigenu, škola javnog zdravlja, Ann Arbor.

Profesor Adar je dodao da „iako na buku u Sjedinjenim Državama nije skretana velika pažnja, imamo važan aspekt javnog zdravlja, jer postoji mogućnost da se smanji izloženost buci, kako na pojedinačnom, tako i na nivou stanovništva“.

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12191

 

Da li prekomerni unos šećera podstiče agresivno ponašanje? Težak fizički rad povećava rizik od demencije