SARS CoV 2 može da zarazi neurone i ošteti moždano tkivo

Koristeći i mišje i ljudsko moždano tkivo, istraživači sa Medicinskog fakulteta u Jejlu otkrili su da SARS-CoV-2 može direktno da zarazi centralni nervni sistem i počeli su da razotkrivaju neke efekte virusa na moždane ćelije.

Studija, objavljena danas u Journal of Experimental Medicine (JEM), može pomoći istraživačima da razviju metode lečenja za različite neurološke simptome koji se javljaju kod COVID-19.

Iako se COVID-19 prvenstveno smatra respiratornom bolešću, SARS-CoV-2 može uticati na mnoge druge organe u telu, uključujući, kod nekih pacijenata, i centralni nervni sistem, gde je infekcija povezana sa različitim simptomima koji se kreću od glavobolje i gubitka ukusa i mirisa zbog oštećenja svesti, delirijuma, moždanih udara i cerebralnih krvarenja.

„Razumevanje pune razmere virusne invazije presudno je za lečenje pacijenata, jer počinjemo da  otkrivamo dugoročne posledice COVID-19, od kojih se predviđa da mnoge uključuju centralni nervni sistem“, kaže Akiko Ivasaki, profesor na Medicinskom fakultetu u Jejlu.

Ostaje da se odgovori na mnoga pitanja, uključujući i to da li SARS-CoV-2 može da zarazi neurone ili druge tipove moždanih ćelija. Da bi se pozabavio ovim pitanjem, tim koji su predvodili Ivasaki i  autorka Kaia Bilguvar, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu na Jejlu, analizirali su sposobnost SARS-CoV-2 da napada minijaturne 3D organe (organoidi) uzgajane u laboratoriji iz matičnih ćelija čoveka.

Istraživači su otkrili da je virus mogao da zarazi neurone u ovim organoidima i da se koristi mašinerijom neuronskih ćelija za replikaciju. Čini se da virus olakšava svoju replikaciju pojačavajući metabolizam zaraženih ćelija, dok susedni, nezaraženi neuroni umiru dok im se smanjuje zaliha kiseonika.

SARS-CoV-2 ulazi u ćelije pluća vezujući se za protein nazvan ACE2, ali da li je ovaj protein prisutan na površini moždanih ćelija nije jasno. Tim sa Jejla utvrdio je da protein ACE2 u stvari proizvode neuroni i da blokiranje ovog proteina sprečava virus od ulaska u organoide ljudskog mozga.

SARS-CoV-2 je takođe uspeo da zarazi mozak miševa genetski stvorenim da proizvodi ljudski ACE2, uzrokujući promene u krvnim sudovima mozga koje bi mogle da poremete ishranu organa kiseonikom. Istraživači su otkrili da je infekcija centralnog nervnog sistema bila mnogo smrtonosnija za miševe od infekcije ograničene na pluća.

Konačno, istraživači su analizirali mozak tri pacijenta koji su podlegli COVID-19. SARS-CoV-2 otkriven je u kortikalnim neuronima jednog od ovih pacijenata, a zaraženi delovi mozga bili su povezani sa infarktom u kojima smanjeno snabdevanje krvlju uzrokuje lokalizovano oštećenje tkiva i ćelijsku smrt. U obdukciji mozga sva tri pacijenta otkriveni su mikroinfarkti.

„Naša studija jasno pokazuje da neuroni mogu postati meta infekcije SARS-CoV-2, sa razarajućim posledicama lokalizovane ishemije u mozgu i ćelijske smrti“, kaže Bilguvar. „Naši rezultati sugerišu da su neurološki simptomi, povezani sa COVID-19, možda povezani sa ovim posledicama i mogu pomoći u pravljenju pristupa u lečenju pacijenata sa COVID-19 koji imaju neuronske poremećaje.“

„Nove studije će biti potrebne kako bi se istražilo šta bi moglo predisponirati neke pacijente infekcijama centralnog nervnog sistema i utvrdio put invazije SARS-CoV-2 u mozak, kao i redosled infekcija kod različitih tipova ćelija u centralnom nervnom sistemu. Sve to može pomoći u validaciji vremenskog odnosa između SARS-CoV-2 infekcije i ishemijskih infarkta kod pacijenata“, dodaje Ivasaki.

https://rupress.org/jem/article/218/3/e20202135/211674/Neuroinvasion-of-SARS-CoV-2-in-human-and-mouse?PR 

 

Konzumiranje alkohola blokira transmitere koji poboljšavaju pažnju Ishrana je u vezi sa kasnijim početkom Parkinsonove bolesti