Aktivno korišćnje dva jezika štiti od kognitivnih oštećenja

U radu objavljenom u Neuropsichologia, istraživači zaključuju da redovno korišćenje dva jezika - i to čitav život - poboljšava kognitivnu rezervu i odlaže pojavu simptoma povezanih sa kognitivnim padom i demencijom.

„Prevalenca demencije u zemljama u kojima se govori više od jednog jezika za 50% je manja nego u onim regionima u kojima stanovništvo koristi samo jedan jezik za komunikaciju“, rekao je istraživač Marco Calabria, profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka UOC i član Univerzitetska istraživačka grupa za kognitivni NeuroLab i istraživačka grupa za proizvodnju govora i dvojezičnost na UPF.

Prethodni rad je već otkrio da bi doživotna upotreba dva ili više jezika mogla biti ključni faktor u povećanju kognitivne rezerve i odlaganju nastanka demencije.

„Želeli smo da otkrijemo mehanizam kojim dvojezičnost doprinosi kognitivnoj rezervi u slučajevima blagih kognitivnih oštećenja i Alchajmerove bolesti i da li postoje razlike u pogledu koristi od različitih stepena dvojezičnosti, a ne samo između jednojezičnih i dvojezičnih ljudi“, rekao je Kalabrija, koji je vodio studiju.

Stoga su, za razliku od prethodnih studija, istraživači uspostavili dvojezični gradijent: od ljudi koji govore samo jedan jezik, ali su pasivno izloženi drugom, do pojedinaca koji izvrsno poznaju oba jezika i svakodnevno ih koriste neselektivno. Da bi se stvorio ovaj gradijent, uzeto je u obzir nekoliko promenljivih, uključujući uzrast sticanja drugog jezika, upotrebu svakog jezika i prebacivanje između jezika u istom kontekstu.

Istraživači su se usredsredili na stanovništvo Barselone, gde je upotreba katalonskog i španskog jezika veoma česta, sa nekim četvrtima sa pretežno katalonskim jezikom, a drugima u kojima je španski glavni jezik. „Želeli smo da iskoristimo ovu promenu, i umesto da uporedimo jednojezične i dvojezične ljude, pogledali smo da li je u Barseloni - gde su svi manje ili više dvojezični - postojao određeni stepen dvojezičnosti koji je imao neuroprotektivne koristi“, objasnio je Kalabrija.

Dvojezičnost i Alchajmerova bolest

Oni su regrutovali 63 zdrave osobe, 135 pacijenata sa blagim kognitivnim oštećenjima poput gubitka pamćenja i 68 osoba sa Alchajmerovom bolešću - najrasprostranjenijom vrstom demencije - u četiri bolnice u Barseloni i okolini. Koristili su upitnik da bi utvrdili znanje katalonskog i španskog jezika i utvrdili stepen dvojezičnosti svake osobe. Zatim su ovaj stepen povezali sa godinama neurološke dijagnoze i pojavom simptoma.

Da bi bolje razumeli poreklo kognitivne prednosti, tražili su od učesnika da izvršavaju različite kognitivne zadatke, fokusirajući se prvenstveno na izvršni sistem kontrole, jer su prethodne studije sugerisale da je to izvor koristi. Ukupno su učesnici u dve sesije izveli pet zadataka, kao što su testovi pamćenja i kognitivne kontrole.

„Videli smo da su ljudi sa višim stepenom dvojezičnosti dijagnozu lakog kognitivnog oštećenja dobili kasnije od onih koji su bili pasivni dvojezični ljudi“, rekao je Kalabrija, koji sigurno govori dva jezika i redovno prebacivanje s jednog na drugi kao doživotni trening za mozak. Prema ovom istraživaču, takva lingvistička gimnastika povezana je sa drugim kognitivnim funkcijama, poput izvršne kontrole, koja započinje kada izvršimo nekoliko radnji odjednom, na primer kada vozimo, kako bi nam pomogla da filtriramo relevantne informacije.

Sistem izvršne kontrole mozga povezan je sa sistemom koji se koristi za upravljanje dva jezika: on mora da se prebacuje između njih, čineći mozak fokusiranim na jedan, a zatim na drugi, kako bi izbegao da se jedan jezik meša sa drugim kada govorimo.

Kalabrija smatra da bi „u kontekstu neurodegenerativnih bolesti ovaj sistem mogao da nadoknadi simptome. Dakle, kada nešto ne funkcioniše dobro zbog bolesti, zahvaljujući činjenici da zna da koristi dva jezika, mozak ima efikasne alternativne sisteme za rešavanje problema“, takođe naglašavajući da „videli smo da što više koristite oba jezika, to su Vaše jezičke veštine bolje, i imate više neuroprotektivog efekta. U stvari, aktivna dvojezičnost je važan prediktor kašnjenja pojave simptoma blagog kognitivnog oštećenja - pretkliničke faze Alzheimerove bolesti - jer doprinosi kognitivnoj rezervi “.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393220302013?via%3Dihub

 

Novi tragovi o vezi između stresa i depresije? Da li prekomerni unos šećera podstiče agresivno ponašanje?