Gde počinje Parkinsonova bolest?

Naučnici pretpostavljaju da se Parkinsonova bolest može podeliti u dve podvrste: prvo creva, koja potiče iz perifernog nervnog sistema creva (PNS) i širi se do mozga; i prvo mozak, koja potiče iz mozga ili ulazi u mozak preko jonizacionog sistema i šire se do mozga i perifernog nervnog sistema.

 „Dokazi iz obdukcijskih studija mozga kod pacijenata sa Parkinsonovom bolesti upućuju na to da bolest može započeti u perifernom nervnom sistemu creva i nosa. Zatim se patologija širi preko nerava u mozak. Međutim, nisu se sve studije obdukcije složile sa ovom interpretacijom “, objasnio je dr Borghammer. „U nekim slučajevima mozak ne sadrži patološke promene na važnim„ ulaznim tačkama “u mozak, kao što je dorzalno vagusno jezgro na dnu mozga. Hipoteza prvo creva naspram prvo mozak, postavljena u ovom pregledu, pruža scenario koji ove neusklađene nalaze usklađuje sa jednom jedinstvenom teorijom o poreklu PD“. „Međutim, čini se da su mnogi dokazi kompatibilni sa obe ove interpretacije. Stoga moramo iskoristiti mogućnost da su oba scenaria tačna."

 

https://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd191721

Osobe koje imaju psa žive duže Negovatelji dementnih ukućana u Srbiji