Korelacija između bipolarnog poremećaja i Parkinsonove bolesti?

Studija otkriva da oboleli od bipolarnog poremećaja imaju značajno veći rizik od razvijanja Parkinsonove bolesti u poređenju sa osobama koje nemaju bipolarni poremećaj.

Nova meta-analiza obuhvata rezultate od sedam studija sa 4,3 miliona učesnika sa ciljem da se istraži potencijalnu vezu između bipodlarnog poremećaja i kasnijeg razvijanja Parkinsonove bolesti. Istraživanja pokazuju da oboleli od bipolarnog poremećaja imaju veći rizik od kasnijeg razvijanja Parkinsonove bolesti.

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2752486

 

Post traumatski stresni poremećaj (PTSP) ima genetsku komponentu