Muzičari imaju jače veze u mozgu

Mozak muzičara ima jače strukturne i funkcionalne veze u poređenju sa ne-muzičarima, bez obzira na urođeni sluh, prema novom istraživanju Journal of Neuroscience.

Godine muzičkog treninga oblikuju mozak na dramatičan način. Manjina muzičara - u koje ubrazamo  Mocarta i Majkla Džeksona - takođe poseduju apsolutni sluh, a to je sposobnost da prepoznaju ton bez reference. Ali, ostaje nejasno kako ova sposobnost utiče na mozak.

U najvećem uzorku do danas, Leipold et al. uporedio je mozak profesionalnih muzičara, neki sa apsolutnim sluhom, a neki bez njega, sa ne-muzičarima. Na iznenađenje tima, nije bilo velikih razlika između mozga muzičara sa i bez apsolutnog sluha; umesto toga apsolutni sluh može oblikovati mozak na suptilnije načine.

U poređenju sa ne-muzičarima, obe vrste muzičara imale su jaču funkcionalnu povezanost - sinhronizovanu aktivnost moždanih regiona - u slušnim regionima obe moždane hemisfere. Muzičari su takođe imali jače veze sa belom materijom između slušnih regiona i režnjeva uključenih u razne vrste obrade na visokom nivou.

Muzičari koji su započeli obuku u mlađem dobu imali su jače strukturne veze od muzičara sa kasnijim početkom.

Ovi rezultati pokazuju kako iskustvo oblikuje mozak, posebno u ranoj fazi života, i kako su poboljšane muzičke veštine zastupljene u našem mozgu.

https://www.jneurosci.org/content/early/2021/01/14/JNEUROSCI.1985-20.2020

Ishrana je u vezi sa kasnijim početkom Parkinsonove bolesti