Osobe koje imaju psa žive duže

Osobe koje imaju psa imaju 33% manji rizik od smrti ako su preživali srčani infarkt, 27% manji rizik ako su preživeli moždani udar. Sve je u poređenju sa osobama koje nisu imale kućnog ljubimca. Osobe koje imaju psa imaju 24% manji rizik od smrti od svih bolesti, i 31% manji rizik od smrti od srčanog infarkta ili moždanog udara.

Naučnici su u ovoj studiji su poredili ishode od srčanog infarkta ili moždanog udara kod osoba koje imaju psa i osoba koje ga nemaju. Podaci su bili iz švedskog nacionalnog registra za pacijente, imali su između 40 i 85 godina i imali su srčani infarkt ili moždani udar u periodu između 2001-12. godine.

U studiji 182.000 ljudi su imali srčani infarkt, od koji 6% je imalo psa, a 155.000 ljudi je imali moždani udar i 5% je imalo psa. Smanjeni rizik od smrti je doveden u vezu sa tim da valsnici pasa imaju više fizičke aktivnosti i manje se javlja depresija kod njih.

 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.118.005342

 

Post traumatski stresni poremećaj (PTSP) ima genetsku komponentu Gde počinje Parkinsonova bolest?