Parovi koji spavaju zajedno spavaju bolje

U mnogim zemljama je deljenje kreveta sa partnerom uobičajena praksa. Ipak, istraživanja odnosa između deljenja kreveta i kvaliteta spavanja je i malo i kontradiktorna su. Većina studija je upoređivala spavanje sa partnerom sa individualnim spavanjem samo merenjem pokreta tela. Međutim, dr. Henning Johannes Drevs iz Centra za integrativnu psihijatriju (ZIP) iz Nemačke i njegove kolege prevazišli su ta ograničenja tako što su procenili arhitekturu spavanja kod parova koji dele krevet.

Istraživači su sproveli studiju među 12 mladih, zdravih, heteroseksualnih parova koji su proveli četiri noći u laboratoriji sna. Oni su merili parametre spavanja i u prisustvu i u odsustvu partnera koristeći dualnu simultanu polisomnografiju, što je „vrlo tačna, detaljna i sveobuhvatna metoda za beleženje sna na mnogim nivoima - od moždanih talasa do pokreta, disanja, napetosti mišića, pokreta, srčane aktivnosti“, kaže dr Drevs. Pored toga, učesnici su ispunili upitnike dizajnirane za merenje karakteristika odnosa (npr. trajanje veze, stepen ljubavi, dubina veze itd.)

Rezultati su pokazali da se faza sna sa brzim porektima oka (REM) povećala i bila je manje poremećena kod parova koji spavaju zajedno u odnosu na spavanje razdvojeno. Ovaj nalaz je posebno relevantan jer je REM san, koji je povezan sa živopisnim snovima, povezan sa regulacijom emocija, konsolidacijom memorije, društvenim interakcijama i kreativnim rešavanjem problema.

Tim je takođe otkrio da parovi sinhronizuju svoj obrazac sna kada spavaju zajedno. Ova sinhronizacija, koja nije povezana sa činjenicom da se partneri međusobno uznemiravaju tokom noći, pozitivno je povezana sa dubinom odnosa. Drugim rečima, što su učesnici više ocenili značaj njihove veze u životu, to je bila jača sinhronizacija sa partnerom.

Istraživači predlažu pozitivnu povratnu spregu u kojoj spavanje zajedno pojačava i stabilizuje REM san, što zauzvrat poboljšava naše društvene interakcije i smanjuje emocionalni stres. Iako istraživači nisu konkretno izmerili ove moguće efekte, dr Drevs kaže da "budući da su to dobro poznati efekti REM faze sna, vrlo je verovatno da bi i oni bili zabeleženi ako bi se testirali."

Zanimljivo je da su istraživači otkrili povećane pokrete tela kod parova koji dele krevet. Međutim, ti pokreti ne narušavaju arhitekturu spavanja, koja ostaje nepromenjena. Dr Drev izjavljuje da "se moglo reći da, iako je vaše telo pomalo nesretno jer spavate sa nekim, vaš mozak nije."

Uprkos maloj veličini uzorka i istraživačkoj prirodi nekih analiza, ovo istraživanje proširuje naše razumevanje sna kod parova i njegove potencijalne posledice na mentalno zdravlje. Dr Drevs dodaje da „spavanje sa partnerom vam u stvari može dati dodatni podsticaj u pogledu mentalnog zdravlja, pamćenja i veštine kreativnog rešavanja problema.“

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00583/full

 

COVID-19 može imati posledice po mentalno zdravlje Depresija u toku i nakom trudnoće povećava izglede za depresiju kod dece