Post traumatski stresni poremećaj (PTSP) ima genetsku komponentu

Genetski podaci od više od 200.000 ljudi ukazuju da je PTSP, kao i druge psihijatrijske bolesti, vrlo poligen. Šest genskih lokusa drže varijacije koje su vrlo povezane sa povećanim rizikom od PTSP. Studija otkriva da postoji preklapanje 21 gena koji su odgovori za razvijanje depresije, shizofrenije, insomnije, astme i srčane bolesti

PTSP je jedna od najčešćih psihijatrijskih bolesti, i procenjuje se da u SAD je 8 miliona ljudi u nekom trenutku imalo PTSP. Ostaje nejasno kako samo neke osobe koje imaju traumatski događaj razviju PTSP. Najnovija istraživanja ukazuju na jasnu biološku osnovu u razvijanju PTSP. Genetika ima između 5% i 20% uticaja na razvoj PTSP.

Studija ukazuje na to da PTSP, kao i druge psihijatrijske bolesti, ima vezu sa hiljadama genetskih varijacija, od kojiih svaka ima neki uticaj na razvijanje bolesti.

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12576-w

 

Korelacija između bipolarnog poremećaja i Parkinsonove bolesti? Osobe koje imaju psa žive duže