Uskraćivanje sna pojačava bes

Ovaj program istraživanja sastojao se od analize dnevnika i laboratorijskih eksperimenata. Istraživači su analizirali dnevne zapise 202 studenta, koji su tokom jednog meseca pratili san, dnevne stresore i bes. Preliminarni rezultati pokazuju da su pojedinci prijavili da osećaju više besa danima nakon što su imali manje sna nego što je uobičajeno za njih.

Istraživački tim je takođe sproveo laboratorijski eksperiment u kome je učestvovalo 147 stanovnika zajednice. Učesnici su nasumično raspoređivani ili da održavaju redovan raspored spavanja ili da ograniče san kod kuće za oko pet sati tokom dve noći. Nakon toga, procenjen je osečaj besa tokom izlaganja iritirajućoj buci.

Eksperiment je pokazao da su se dobro naspavani pojedinci prilagodili buci i da su prijavili manje besa nakon dva dana. Suprotno tome, osobe s ograničenim snom ispoljavale su veći i pojačani bes kao odgovor na jaku buku, što sugeriše da gubitak sna loše utiče na emocionalno prilagođavanje frustrirajućim okolnostima. U eksperimentu, subjektivna pospanost predstavljala je imala najveći efekat na bes. Sličan eksperiment, u kojem su pojedinci prijavili bes nakon igranja takmičarske igrice preko interneta, našao je na slične rezultate.

„Rezultati su važni jer pružaju snažne uzročne dokaze da uskraćivanje sna povećava bes i povećava frustraciju tokom vremena“, rekao je Zlatan Krizan, koji je doktorirao na polju ličnosti i socijalne psihologije i profesor je psihologije na Državnom univerzitetu Iova u Amesu, Iova . „Štaviše, rezultati studije analize dnevnika sugerišu da se takvi efekti prenose u svakodnevni život, jer su mladi prijavili  više besa popodne u danima kada su manje spavali.“

Autori su istakli da nalazi ističu važnost razmatranja specifičnih emocionalnih reakcija kao što su ljutnja i njihova regulacija u kontekstu poremećaja spavanja.

https://academic.oup.com/sleep/article-abstract/43/Supplement_1/A105/5846752?redirectedFrom=fulltext

Depresija u toku i nakom trudnoće povećava izglede za depresiju kod dece Ne možete da se odvojite od mobilnog? Studija je pronašla vezu sa višim stepenom opsesivno-kompulzivnog ponašanja