Nega u početnom stadijumu

 U početnom stadijumu Alchajmerove demencije većina obolelih funkcioniše samostalno. Oboleli i dalje mogu samostalo da voze, učestvuju u društvenim aktivnostima, čak i da i dalje budu u radnom odnosu. Uloga partnera obolelom je u pružanju podrške i planiranju zajedničke budućnosti. 

“Početni stadijum” nema korelaciju sa godinama obolelog. On može da traje godinama.

Uloga partnera obolelom

Partner obolelom je izraz koji se koristi u početnom stadijumu demencije jer reč negovatelj nije adekvatna iz razlog što nije potrebno mnogo nege u početku bolesti. Osoba koja je partner obolelom često ima anksioznost jer nije sigurna šta da očekuje i zabrinuta je zbog same bolesti. To je sve uobičajeno.

Sa početkom dijagnoze, bilo bi dobro razmisliti o budućnosti u kojoj su važne pravne odluke, finansijske i dugoročno planiranje. Učestvovanje u lečenju obolelog i informisanju o bolesti značajno može da smanji početnu anksioznost partnera i da dovede do boljeg ishoda u budućnosti.

Kako pronaći nov balans u životu

Jedan od najvećih izazova za partnera obolelom je kako pomoći a da se oboleli ne oseti loše, iz razloga što oboleli i dalje dobro funkcioniše. Pomoće partnera u svakodnevnim aktivnostima obolelog pomaže obolelom da bude duže samostalan i da nađe način da se izbori sa promenama u životu. Svaki odnos sa obolelim je drugačiji, ali kada se nađe zajednički balans, tada se poverenje povećava.

Ovi saveti mogu da pomognu:

 • Bezbednost na prvom mestu: Ako oboleli treba da obavi neki zadatak, i nema značajnog rizika u tome, pružite podršku obolelom i nadgledajte ga

 • Izbegavajte stres: Napravite prioritete u zadacima tako da ne pravite nepotreban stres obolelom. Na primer, ako pravljenje spiska za kupovinu opterećuje obolelog, pomozite mu u pravljenju spiska

 • Razmišljajte pozitivno: Ako oboleli deluje zabrinuto oko toga kako da uradi neki zadatak, razmislite šta je to u tom zadatku što ga frustrira pre nego što intervenišete

 • Napravite znak za pomoć: Dogovorite se sa obolelim koja je to fraza koja je za Vas znak da pomognete. To može da bude i rečenica “Mogu li ja da pomognem?”

 • Popričajte sa obolelim: Najbolji način da se zna kada je potrebna pomoć obolelom je da se direktno pita oboleli. Popričajte sa obolelim zbog čega je zabrinut i šta ga muči

 • Radite zajedno: Proveravajte redovno sa obolelim da li je vaš nivo pomoći adekvatan

Zajedno radite na nezavisnosti obolelog

Uobičajeno je da oboleli u početnom stadijumu bolesti ima problem sa prisećanjem. Partner obolelom treba da preuzme inicijativu i da proceni kada treba da pomogne. Najčešće je potrebno pomoći oko:

 • Zakazivanja sastanaka

 • Prisećanja reči i imena

 • Prisećanja poznatih mesta i ljudi

 • Novca

 • Uzimanja terapije

 • Transporta

Usmerite se na to u čemu je oboleli dobar i kako da što duže bude nezavistan u svakodnevnim aktivnostima. Razmislite kako da radite kao tim.

Kako razumeti emocije

Emocije koje se javljaju kod partnera obolelom često se kreću od straha za budućnost do vere u uspeh. Partner obolelom razmišlja kako će cela bolest uticati na njegov život, ali i razmišlja o budućnosti. Naučite da prepoznajete Vaše emocije jer će Vam to pomoći da imate snage da idete dalje i da pomognete obolelom da živi svoj život što kvalitetnije. Emocije koje ima partner obolelog:

 • Negiranje: Uobičajeno je da se, nakon dijagnoze demencije, javlja negiranje dijagnoze. Obratite pažnju da ne ostajete dugo u tom stanju negiranja jer tako ne možete da budete adekvatna podrška obolelom. Najbolju pomoć obolelom ćete moći da pružite kada sami prihvatite dijagnozu demencije.

 • Strah: Strah od budućnosti je često prisutan. Ako razmišljate o sadašnjosti, taj strah će polako nestajati

 • Anksioznos:. Neizvesnost od budućnosti može da dovede do stresa i anksioznosti

 • Ljutnja: Može da se oseti ljutnja prema dijagnozi demencije.

Kako pomoći obolelom od demencije da živi kvalitetan život

Oboleli od demencije žele da žive kvalitetan život što duže, da budu zdravi, aktivni, uključeni u aktivnosti i nezavisni. Partner obolelom ima značajnu ulogu da pomogne obolelom od demencije da ispuni svoje ciljeve. Ovo mogu da budu jedni od saveta:

 • Ohrabrujte obolelog da učestvuje u fizičkim aktivnostima

 • Pripremajte zajedno obroke i neka hrana bude što zdravije

 • Napravite svakodnevnu rutinu (oko spavanja)

 • Saznajte šta pravi obolelom stres

 • Obavljajte što više aktivnosti zajedno.

 

Šta partner obolelom može da učini za sebe

Razmiliste šta Vama smanjuje stres, i radite te aktivnosti. Provodite što više vremena sa porodicom, zdravo se hranite i redovno idite kod lekara. Evo par saveta:

 • Razmiliste kako možete da imate podršku od drugih

 • Napravite mrežu podrške. U početnom stadijumu je dobro napraviti plan za buduće stadijume. Razmiliste ko od Vaših prijatelja može da Vam bude od pomoći

 • Povežite se sa drugim partnerima obolelom

 • Nemojte da dugo čekate na pomoć

 • Odmorite se

 • Nemojte da prihvatate lično ono što oboleli može da kaži ili uradi

 • Budite zdravi

 • Smejte se kada god imate mogućnosti.

 

Prihvatanje dijagnoze Nega u umerenom stadijumu