Nega u umerenom stadijumu

Umereni stadijum Alchajmerove demencije uglavnom najduže traje. Kako demencija napreduje, tako je obolelom od demencije potrebno sve više nege.

Šta očekivati

U umerenom stadijumu Alchajmerove demencije, zbog oštećenja mozga, sve je teže obolelom da izrazi svoje misli i da obavlja svakodnevne aktivnosti. Može da se primeti da oboleli od Alchajmerove demencije ima problem da se obuče, pronađe adekvatne reči, da se lako razbesni i da ne reaguje adekvatno u uobičajenim situacijama.

Ove promene teško padaju svima, ali ovde možete da pročitate neke korisne informacije. Biće teških dana, ali biće i dobrih dana.

Uloga negovatelja

Svaki negovatelj obolelog od Alchajmerove demencije, koji je u umerenom stadijumu bolesti, mora da ima dosta strpljenja i fleksibilnosti. Sposobnosti osobe obolele od Alchajmerove demencije se menjaju, teže samostalno funkcioniše, i iz tog razloga negovatelj treba da preuzme više odgovornosti. Potrebno je uvesti dnevnu rutinu i njena strukura je važna.

Sa daljim smanjivanjem sposobnosti obolelog, važno je prilagoditi aktivnosti novom stanju. Negovatelj treba da se prilagodi novom stanju, a podjednako je važno da brine o sebi. Potrebno je praviti redovno pauze, čak i ako ne traju dugo. Nemojte da se izolujete, i što više vremena provodite sa porodicom i prijateljima.

Promene u umerenom stadijumu

  • Promene u ponašanju. Promene u ponašanju su najstresnije za negovatelje i porodicu. Oboleli može da bude depresivan, anksiozan, razdražljiv i da ima aktivnosti koje ponavlja. Kako bolest napreduje, mogu da se jave i druge promene: promene u spavanju, verbalni ispadi i lutanje.

  • Komunikacija. Oboleli od Alchajmerove demencije počinje sve teže da pronalazi prave reči, izražavanje misli i sam razgovor su sve teži, a samim tim i razumevanje drugih. Oboleli počinje ponovo da postavlja ista pitanja, gubi misaoni tok i oslanja se na neverbalnu komunikaciju. Vi možete mnogo da pomognete obolelom tako što ćete sporije govoriti i nežnijim tonom. Ako primetite iznenadne promene u govoru, javite se doktoru jer to može da ukaže na druge zdravstvene probleme.

  • Dnevne potrebe obolelog. Jelo, oblačenje i nega su sve izazovniji kako demencija napreduje. Ovaj gubitak nezavisnosti u aktivnostima može da bude vrlo stresan za obolelog od demencije i tu će se videti strpljenje negovatelja. Ohrabite obolelog da sam radi što je više moguće, ali budite tu uz njega/nju.

  • Upražnjavajte aktivnosti koje imaju smisao obolelom. Tu spadaju pravljenje večere, pomaganje u bašti, slušanje muzike i šetanje.

  • Vožnja kola. Oboleli od Alchajmerove demencije koji je u umerenom stadijumu treba da prestane da vozi kola. Kada vidite da nije više bezbedno da oboleli vozi, uključite obolelog u odluku da prestane da vozi, ali istovremeno mu ostavite do znanja da ste tu da ga prevezete gde treba.

  • Bezbednost. Obolelog u umerenom stadijumu Alchajmerove bolesti nije više bezbedno ostaviti samog kod kuće. Sprečavanje lutanja je vrlo važno. Oboleli ne može više sam da živi i to je nešto na će trebati da se pripremite.

 

Nega u početnom stadijumu