Prihvatanje dijagnoze

Samo saznanje da je neko o kome brinete oboleo od Alchajmerove ili neke druge demencije, može da promeni nečiji život. Za prihvatanje dijagnoze je potrebno vreme. Inicijalne reakcije poricanja i straha su uobičajene.

 

Proces prihvatanja

Možda ste ohrabrivali osobu obolelu od demencije da nauči o svojoj bolesti, da biste saznali da je „sve u redu“. Možda ste sami Vi oklevali da naučite nešto više o bolesti zbog straha od budućnosti. Koje god da su bile okolnosti, prihvatanje dijagnoze demencije zahteva vreme, i tek nakon toga ste spremni da naučite nešto o samoj bolesti.

Uobičajeno je da partneri obolelih od demencije budu prve osobe koje traži informacije o bolesti odmah nakon dijagnoze. Kada saznate šta da očekujete, može da bude ohrabrujuće i da vodi ka većoj posvećenosti Vas i Vašeg partnera.

Vreme prihvatanja dijagnoze je neophodan prvi korak ka prihvatanju ovih novih okolnosti. Proces prihvatanja dijagnoze je podjednako važan za partnera obolelog, kao i za samog obolelog. Ne postoje sve osobe koje se podjednako odnose prema dijagnozi bolesti. Ne postoji „pravi“ pristup i neki dani će biti teži od drugih, ali nemojte da se obeshrabrite.

Strpljenje, fleksibilnosti i otvorena komunikacija pomažu obolelom da shvati da nije sam u procesu prihvatanja dijagnoze bolesti. Za većinu obolelih sama podrška partnera i informacija „da nisu sami“ je najveći znak podrške.

Razmislite o ovim savetima u procesu prihvatanja dijagnoze:

  • Imajte razumevanja za tugu koju može da ima oboleli od demencije u procesu prihvatanja promene njegove ličnosti

  • Insistirajte na ulogama i odgovornostima koje su značajne za identitet obolelog (da je deda, majka, ćerka...)

  • Ohrabrite obolelog da priča sa bilo kojom osobom u koju ima poverenja.

Informisanje drugih o dijagnozi demencije može da otvori nove veze sa ljudima za koje niste ni predpostavili da žele da Vam pomognu. Postoje ljudi koji kada čuju da je neko dijagnostikovan sa demencijom negiraju dijagnozu, pa čak se i udalje, ali sve to pokazuje njihovo pogrešno shvatanje bolesti. Edukujte druge ljude o bolesti i recite im kako mogu da Vam pomognu.

  • Razgovarajte o tome šta čini Vaš smisao i svrhu života

  • Ohrabrujte obolelog da bude što više uključen u aktivnosti koje voli

  • Razmislite koje sve aktivnosti možete zajedno da obavljate

  • Razgovarajte o novim aktivnostima koje bi oboleli hteo da isproba

  • Ohrabrite obolelog da se poveže sa ostalima koji su oboleli od demencije.

 

Nega u početnom stadijumu