Asist. dr Nemanja Popović

 Asist. dr Nemanja Popović

Specijalista neurologije

Asist. dr Nemanja Popović lekar specijalista neurologije koji ima višegodišnje kliničko iskustvo u radu sa pacijentima iz oblasti opšte neurologije, a poslednjih godina je usmeren na dijagnostiku i terapiju pacijenata obolelih od cerebrovaskularnih bolesti. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom.

Završio Medicinski fakultet u Novom Sadu, diplomske akademske-master studije, i specijalizaciju iz neurologije. Radi na Odeljenju intenzivne nege Klinike za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine i kao asistent na Medicinskom fakultetu. Učesnik i predavač na više simpozijuma sa domaćim i međunarodnim učešćem.

Uže polje interesovanja je vaskularna neurologija.