Asist. dr Tomi Kovačević

Asist. dr Tomi Kovačević

specijalista palijativne medicine

Asist.dr Tomi Kovačević je lekar specijalista palijativne medicine koji ima značajno iskustvo u radu sa bolesnicima obolelim od teških, neizlečivih bolesti sa terminalnim ishodom. U njegovom radu fokusiran je na bolesnika i usmeren na celu porodicu. Osim usmerenosti na lečenje, njegov pristup zrači toplinom i razumenjem za teško stanje u kojem se bolesnik i njegova porodica nalaze.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a zvanje specijaliste palijativne medicine stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Znanje iz oblasti suportivne i palijativne medicine usavršavao je i na Univerzitetskim klinikama u inostranstvu i to: Princess Margaret u Torontu (Kanada), Universitaire Ziekenhuizen Levenu, Belgija i Comprehensive Cancer Center Charite u Berlinu (Nemačka) kao i na velikom broju internacionalnih edukativnih sastanaka.

Svoje polje delatnosti usmerio je na lečenje, pomoć i podršku obolelima od neizlečivih bolesti i njihovim porodicama. Član je evropskih i svetskih organizacija za suportivnu i palijativnu medicinu. Zaposlen je u Institutu za plućne bolesti Vojvodine i asistent je na Katedri za Gerijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.