Mr sc. med. dr Dragana Stefanović | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Mr sc. med. dr Dragana Stefanović

Mr sc. med. dr Dragana Stefanović

Specijalista neurologije

Mr sc. Med. dr Dragana Stefanović je lekar specijalista neurologije kome je polje profesionalnog interesovanja Parkinsonova bolest, parkinsonizam i poremećaji pokreta, te primena botulinusnog toksina kod fokalnih distonija. Prilikom razgovora i pregleda pacijenta, kao i razgovora sa porodicom, uvek je usmerena na poboljšanje kvaliteta života obolelog.

Završila Medicinski fakultet, odsek Opšte medicine, na Univerzitetu u Novom Sadu. Položila specijalistički ispit iz neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Odbranila magistarsku tezu pod nazivom „MR –spektroskopija u dijagnostici i praćenju Parkinsonove bolesti“ i stekla akademski naziv Magistra nauka iz multidisciplinarnih naučnih oblasti – Neuronauka, na Univerzitetu u Beogradu. Učestvovala u izvođenju nastave za studente iz predmeta Neurologija na srpskom i engleskom jeziku. Autor brojnih radova. Usavršavala se u Francuskoj za primenu duboke moždane stimulacije kod Parkinsonove bolesti i medicinsku primenu botulinusnog toksina. Član stručnih udruženja.

Radi na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, na Odeljenju za degenerativne bolesti. Šef je Kabineta za poremećaje pokreta i medicinsku primenu botulinusnog toksina.