MS Maja Dejanović

MS Maja Dejanović

Medicinska sestra

Medicinska sestra-tehničar, rođena je u Novom Sadu, gde je završila srednju medicinsku školu, opšti smer. Nakon završene srednje škole zaposlila se na Klinici za neurologiju, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Iskustvom u radu na Odeljenju za neurodegenerativne bolesti, se usmerava na rad sa pacijentima koji se leče od različitih formi demencije i poremećaja pamćenja, Parkinsonove bolesti, retkih genetskih neurodegenerativnih oboljenja i sl. Učestvuje u radu Kabineta za poremećaje pamćenja i demencije gde obavlja i savetodavni rad sa članovima porodice obolelih.