MS Nada Radovanov

MS Nada Radovanov

Medicinska sestra

Nada Radovanov, strukovna medicinska sestra. Veći deo radnog veka provela na Klinici za neurologiju. Ima višedecenijsko radno  iskustvo  sa neurološkim pacijentima.

Završila srednju medicinsku školu u Novom Sadu i strukovne studije zdravstvene nege u Beogradu. Radila na mestu glavne sestre Klinike za neurologiju KCV.