Prim. dr Rajko Trikić

Prim. dr Rajko Trikić

Specijalista neuropsihijatrije

Prim. dr Rajko Trikić je lekar specijalista neuropsihijatrije koji je ceo radni vek posvetio dijagnostikovanju i lečenju obolelih od bolesti perifernih nerava i mišića. Ima višedecenijsko iskustvo iz oblasti EMNG.

Završio Medicinski fakultet u Sarajevu. Položio specijalistički ispit iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završio subspecijalizaciju iz elektromioneurografije (EMNG). Usavršavao se u Zagrebu i u Hjustonu (SAD). Radio na Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije i u Euromedic. Autor i koautor brojnih radova iz oblasti neuromišićnih bolesti i EMNG.

Uže polje interesovanja su bolesti perifernog nervnog sistema i mišića.

Osnivač Neurovive, specijalističke lekarske ordinacije iz oblasti neuropsihijatrije.