Prof. dr Ksenija Gebauer -Bukurov | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Prof. dr Ksenija Gebauer -Bukurov

Prof. dr Ksenija Gebauer -Bukurov

Specijalista dečije neurologije

Prof. dr Ksenija Gebauer-Bukurov je lekar specijalista dečije neurologije, subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom. Polje profesionalnog interesovanja je epileptologija i dečija neurologija. Ima višedecenijsko kliničko iskustvo u radu sa pacijentima obolelim od epilepsije svih uzrasta, kao i različitih neuroloških bolesti u dečijem uzrastu. Pristup svakom pacijentu je  sveobuhvatan i predstavlja kombinaciju višegodišnjeg iskustva i neprekidne inovacije znanja.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistarsku i doktorsku tezu iz oblasti epilepsija odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Radi i u EEG kabinetu. Član je mnogih nacionalnih i internacionalnih stručnih udruženja, potpredsednik Srpske Lige za borbu protiv epilepsija, član je predsedništva Udruženja dečijih neurologa Srbije. Autor je i koautor brojnih radova pre svega iz polja epilepsije. Izlagala je brojne radove na domaćim i inostranim stručnim skupovima. Autor je jedne monografije. Načelnik je odeljenja za Neurologiju razvojnog doba, epilepsije i poremećaja stanja svesti Klinike za neurologiju KCV. Vanredni profesor neurologije, Katedra za neurologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.