Prof. dr Marija Semnic

Prof. dr Marija Semnic

Specijalista neurologije

Prof. dr Marija Semnic je lekar specijalista neurologije kojoj je oblast demencije i poremećaja pamćenja uže polje rada i stručnog interesovanja. Svaki pregled i razgovor sa porodicom koji uradi je sveobuhvatan, sa puno razumevanja i posvećen tome kako im pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta života.

Osnivač i rukovodilac Centra za demenciju i poremećaje pamćenja, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine. Vanredni profesor neurologije, Katedra za neurologiju, Medicinski fakultet Univerziteta a u Novom Sadu.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistarsku tezu iz oblasti neuronauka odbranila u Centru za multidisplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti demencije odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, I svoje polje delatnosti usmerila u pravcu kognitivne i bihevioralne neurologije.

2010. godine osniva Kabinet za demencije i poremećaje pamćenja Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Vojvodine. Autor/koautor 50 prezentovanih ili objavljenih radova. 10 radova na pubmed.gov. Autor jedne monografije i koautor jedne monografije. Glavni istraživač u 5 kliničkih studija u Alchajmerovoj i Parkinsonovoj bolesti i koistraživač u 2 studije sa obolelima od Parkinsonove bolesti i 5 u studijama multiple skleroze.