Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Specijalista medicinske psihologije

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović je specijalista medicinske psihologije koja ima značajno iskustvo u radu sa obolelima koji imaju probleme sa pamćenjem, pažnjom, mišljenjem, govorom i raspoloženjem. U radu sa bolesnicima je usmerena prvenstveno na obolelog, blagovremeno prepoznavanje simptoma bolesti uz preporuke za dalji popravak.

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista medicinske psihologije, rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i odbranila magistarsku tezu i doktorsku disertaciju iz oblasti kliničke neuropsihologije. Specijalizirala je medicinsku psihologiju na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena je u Kabinetu za poremećaje pamćenja i demencije, Klinike za neurologiju, Kliničkog centra Vojvodine. Trenutno je i na poziciji šefa Katedre za psihologiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

 

U svom profesionalnom angažmanu usmerena je ka neuropsihološkoj dijagnostici i kognitivnoj rehabilitaciji pacijenata koji se suočavaju sa različitim vrstama kognitivnih poremećaja. Reč je poremećajima koji se često javljaju kao posledica neuroloških oboljenja (demencija, Parkinsonova bolest, moždani udar, epilepsija, multipla skleroza, tumori mozga), psihijatrijskih oboljenja (kognitivne smetnje u okviru različitih psihijatrijskih poremećaja), nakon neurohirurških intervencija (operacije rupture aneurizme, traumatske povrede glave), kao i u okviru infektivnih (različite virusne infekcije) i metaboličkih oboljenja. Kognitivni poremećaji najčešće podrazumevaju različite vrste smetnji pamćenja, pažnje, mišljenja, govora, otežane orijentacije, poremećaje raspoloženja, nemogućnost snalaženja u svakodnevnim životnim i profesionalnim situacijama. Takođe je usmerena i ka radu sa pacijentima koji se suočavaju sa različitim bolnim stanjima, naročito hroničnim bolom.

Učestvuje u više naučnih projekata koji su pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Član je više strukovnih udruženja iz oblasti psihologije i neuronauka. Autor je više desetina naučnih radova iz oblasti psihologije i kliničke neuropsihologije. Autor je više poglavlja u udžbenicima i jedne naučne monografije. Poseduje nacionalni sertifikat iz oblasti Transakcione psihoterapije, kao transakcioni terapeut.