Epilepsija

Epilepsija | Neurologija | Neuroviva

Epilepsija je neurološko oboljenje kod kojeg je poremećena moždana aktivnost tako da nastaju epileptični napadi ili periodi neuobičajenog ponašanja, osećaja, a ponekad i gubitka svesti.

Epilepsija se javlja kod muškaraca i žena svih rasa i uzrasta.

Simptomi epileptičkog napada se razlikuju. Neki oboleli od epilepsije samo prazno gledaju u daljinu nekoliko sekundi, dok kod drugih napada izgleda dramatično gde se pomeraju ruke i noge u toku napada. Ako je neko dožive jedan napad, ne znači da ima epilepsiju. Dva neizazvana napada su potrebna za dijagnozu epilepsije.

Lekovi, i ponekad hirurška intervencija, mogu da drže pod kontrolom simptome kod većine obolelih. Kod nekih obolelih je lečenje lekovima potrebno do kraja života, dok kod drugih napadi prestanu posle nekog vremena. Kod dece se dešava da epilepsija prestane kada dete odraste.

Simptomi

Epilepsija nastaje kod poremećene moždane aktivnosti i samim tim napadi mogu da utiču na bilo koji deo moždane funkcije. Simptomi napada su:

 • Privremena konfuznost

 • Pogled u daljinu

 • Nekontrolosano pomeranje ruku i nogu

 • Gubitak svesti

 • Psihički simptomi kao što su strah, anksioznost i deža vu

Kod većine obolelih napadi su identičnog tipa. Zavisno od toga kako nastaje poremećena moždana aktivnost, napadi mogu da budu:

 • Fokalni napadi - nastaju kada je poremećena funkcija u samo jednom delu mozga. Lako može da se zamene sa drugim stanjima kao što je migrena. Postoje dve kategorije:

  • Napadi bez gubitka svesti - kod njih može da se promene emocije, mirisi, osećaj, ili ukus. Takođe, može da se jave nevoljni pokreti ruku ili nogu ili osećaj golicanja i vrtoglavice.

  • Napadi sa gubitkom svesti - u toku napada osoba prazno gleda u daljinu, ne reaguje na okolinu i može da ponavlja neke nevoljne pokrete.

 • Generalizovani napadi - zahvataju sve delove mozga i postoji šest tipova:

  • Absansi - ovi napadi su se nekada zvali petit mal. Često se javljaju kod dece i karakterišu se pogledom u daljinu, diskretnim pokretima tela kao što je treptanje ili grickanje usne.

  • Tonički napadi - izazivaju ukočenost mišića najčešće u leđima, rukama i nogama.

  • Atonički napadi - dolazi do iznenadnog gubitka kontrole mišića i pada obolelog.

  • Klonički napadi - kod njih se javljaju ponovljeni nevoljni pokreti vrata, lica ili ruku

  • Mioklonički napadi - kod njih se javljaju trzaji u rukama i nogama.

  • Toničko-klinički napadi - ovi napadi su se nekada zvali grand mal i najdramatičniji su epileptični napadi gde dolazi do iznenadnog gubitka svesti, ukočenosti tela, podrhtavanjem celog tela, mokrenja i ujeda za jezik.

Ako primetite neki od ovih napada, javite se neurologu.

Uzroci

Kod polovine obolelih ne može da se ustanovi uzrok, dok kod druge polovine uzok je jedan od ovih:

 • Genetika

 • Povreda glave

 • Tumori mozga

 • Šlog

 • Infektivne bolesti: meningitis, AIDS, encefalitis

 • Prenatalna povreda

 • Poremećaji u razvoju

Faktori rizika

 • Godine - epilepsija se najčešće javlja kod dece i mladih, ali može da se javi u svim uzrastima.

 • Porodična istorija - češća je kod osoba koje su u porodici imale nekog bolelog od epilepsije.

 • Povrede glave

 • Šlog - svi faktori rizika koji dovode do šloga mogu da smanje rizik od razvijanja epilepsije.

 • Demencija

 • Infekcije mozga

Komplikacije

Kada se napad desi u određenim situacijama, to može da bude opasno po obolelog, ali i druge:

 • Padovi - moguće su povrede prilikom pada.

 • Davljenje - ako se javi napad u toku plivanja.

 • Saobraćajna nesreća - ako se desi napad u toku vožnje. U nekim državama je zabranjeno upravljanje motornim vozilom obolelom od epilepsije.

 • Komplikacije u toku porođaja

 • Psihološki problemi - česta je depresija, anksizonost ili suicidalnost.

 

Zakažite pregled kod NeuroViva stručnjaka prof. dr Ksenije Gebauer Bukurov

 

Prof. dr Ksenija Gebauer -Bukurov

Prof. dr Ksenija Gebauer -Bukurov

Specijalista dečije neurologije

Prof. dr Ksenija Gebauer-Bukurov je lekar specijalista dečije neurologije, subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom. Polje profesionalnog interesovanja je epileptologija i dečija neurologija. Ima višedecenijsko kliničko iskustvo u radu sa pacijentima obolelim od epilepsije svih uzrasta, kao i različitih neuroloških bolesti u dečijem uzrastu. Pristup svakom pacijentu je  sveobuhvatan i predstavlja kombinaciju višegodišnjeg iskustva i neprekidne inovacije znanja.

Biografija

Posavetujte se sa nama!

Pozovite nas:

061/383-0223

Iskustva