Palijativna medicina | Palijativna medicina | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Palijativna medicina

Palijativna medicina | Palijativna medicina | Neuroviva

Palijativna medicina kao grana medicine podrazumeva lečenje i zbrinjavanje bolesnika obolelih od hronične, neizlečive bolesti, a obavlja se tokom sveukupnog trajanja bolesti. Ovaj vid lečenja se u sklopu multiprofesionalnog pristupa primenjuje tokom primene specifično usmerenog lečenja, ali i nakon toga, kada su preventivne i kurativne metode lečenja iscrpljene kao i nakon gubitka voljene osobe kada pruža podršku porodici u periodu žalovanja. Holistički (sveobuhvatni) pristup podrške u vidu suportivne i simptomatske terapije, psiholoonkologije i pružanja saveta za negu obolelog fokusiran je pre svega na samog bolesnika i orjentisan je na porodicu, odnosno na one koji o obolelu osobu neguju i o njoj brinu.

Palijativna medicina i palijativno zbrinjavanje čine sveobuhvatnu brigu za pacijente sa uznapredovalim i progresivnim bolestima , odnosno, bolestima sa ograničenim očekivanim trajanjem života, tookom lečenja osnovnog oboljenja i u terminalnim stadijumima bolesti. Glavni cilj jeste očuvanje kvaliteta života u najvećoj mogućoj meri i omogućavanje dostojanstva bolesniku od postavljanja dijagnoze do smrtnog ishoda.

Različiti simptomi koji izazivaju patnju obolele osobe kao što su bol, osećaj nedostatka vazduha, mučnina, ali i emocionalne, socijalne i duhovne potrebe se najbolje ublažavaju kvalitetnim palijativnim lečenjem. Palijativna medicina i palijativno zbrinjavanje podjednako prepoznaju potrebe bolesnih i njihovih porodica.

Zakažite pregled kod NeuroViva stručnjaka dr Tomija Kovačevića

 

Asist. dr Tomi Kovačević

Asist. dr Tomi Kovačević

Specijalista palijativne medicine

Asist.dr Tomi Kovačević je lekar specijalista palijativne medicine koji ima značajno iskustvo u radu sa bolesnicima obolelim od teških, neizlečivih bolesti sa terminalnim ishodom.

 

Biografija

Posavetujte se sa nama!

Pozovite nas:

061/383-0223

Iskustva