Psihoonkologija | Palijativna medicina | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Psihoonkologija

Psihoonkologija | Palijativna medicina | Neuroviva

Saznanje dijagnoze neizlečive bolesti, bolesti sa smrtnim ishodom, utiče na sve aspekte života. Stanje šoka, osećaj obamrlosti, neverica, panika, osećaj bespomoćnosti i beznadežnosti česti su i predstavljaju najčešću reakciju ne samo obolelog nego i bolesnikove okoline. Psihoonkologija je relativno nova disciplina koja spaja psihologiju i onkologiju i ima za cilja da se pomogne bolesniku i porodici da se nosi sa novonastalom situacijom.

Otprilike se kod oko 30% do 50% onkoloških bolesnika, pored maligne bolest,i uz postojanje faktora kao što su sama priroda bolesti, prethodna oboljenja i organski i drugi faktori, razvija i psihološko-psihijatrijski poremećaj koji zahteva pravovremenu i adekvatnu dijagnostiku i lečenje. Podrška obolelom ovim multidisciplinarnim pristupom povezuje „dušu i telo“ – somatsku i psihičku dimenziju, pomaže prevenciji nastanka ovih poremećaja kao i pravovremenoj dijagnostici i lečenju.

Psihoonkologija ima za cilj poboljšanje kvaliteta života bolesnika i omogućuje bolesniku dostojanstven život u skladu sa mogućnostima.

Zakažite pregled kod NeuroViva stručnjaka dr Tomija Kovačevića

 

Asist. dr Tomi Kovačević

Asist. dr Tomi Kovačević

Specijalista palijativne medicine

Asist.dr Tomi Kovačević je lekar specijalista palijativne medicine koji ima značajno iskustvo u radu sa bolesnicima obolelim od teških, neizlečivih bolesti sa terminalnim ishodom.

 

Biografija

Posavetujte se sa nama!

Pozovite nas:

061/383-0223

Iskustva