Simptomatska terapija | Palijativna medicina | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Simptomatska terapija

Simptomatska terapija | Palijativna medicina | Neuroviva

Simptomatska terapija podrazumeva lečenje simptoma - tegoba bolesnika koje su uzrokovane osnovnom bolešću. Cilj terapije je da se eliminišu ili ublaže tegobe i stanja kako bi se umanjila patnja bolesnika i kako bi kvalitet svakodnevnog života obolelog bio što bolji.

Najčešća tegoba obolelog od neizlečive bolesti jeste bol koji bolesnika onemogućava u svakodnevnim životnim aktivnostima. Bol je subjektivni osećaj koji bolesnik doživljava, simptom koji se može adekvatno lečiti širokim spektrom dostupne terapije. Na taj način bolesniku se može omogućiti život bez bola.

Ishrana je važan aspekt svačijeg života, a upravo je gubitak apetita (inapetencija) čest simptom koji prati neizlečivu bolest i dovodi do gubitka telesne mase i slabljenja organizma. Lečenje usmereno na poboljšanje apetita kao i ishrana prilagođena stanju obolele osobe omogućavaju popravljanje opšteg stanja, poboljšavaju kvalitet života i olakšavaju zbrinjavanje.

Savremene terapijske mogućnosti postižu da se simptomi bolesti mogu svesti na najmanju moguću meru. Ovo olakšava život obolele osobe i umanjuje nepotrebnu patnju.

Zakažite pregled kod NeuroViva stručnjaka dr Tomija Kovačevića

 

Asist. dr Tomi Kovačević

Asist. dr Tomi Kovačević

Specijalista palijativne medicine

Asist.dr Tomi Kovačević je lekar specijalista palijativne medicine koji ima značajno iskustvo u radu sa bolesnicima obolelim od teških, neizlečivih bolesti sa terminalnim ishodom.

 

Biografija

Posavetujte se sa nama!

Pozovite nas:

061/383-0223

Iskustva