Suportivna terapija | Palijativna medicina | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Suportivna terapija

Suportivna terapija | Palijativna medicina | Neuroviva

Suportivna terapija predstavlja jednu od dimenzija lečenja neizlečivih (terminalnih) bolesti. Cilj suportivne terapije jeste da olakša bolesniku tegobe koje nastaju tokom kurativnog (specifičnog) lečenja osnovne bolesti kao i posledice koju su nastale tokom takvog lečenja.

Ovo se pre svega odnosi na poboljšanje opšteg stanja pacijenta kako bi mogao na nastavi sa specifičnim lečenjem, kao i na kontrolu neželjenih dejstava datih lekova. Suportivna terapija usmerena je na postizanje maksimalnog kvaliteta života za obolelog od neizlečive bolesti kako bi se omogućilo specifično lečenje bolesti u umanjile tegobe bolesnika. Gubitak apetita, mučnina i povraćanje najčešći su simptomi koji se mogu javiti tokom specifičnog lečenja i mogu dovesti čak i do odlaganja primene specifične terapije. Ovi simptomi mogu se uspešno ublažiti i prevenirati, a samim tim lečenje usmereno na osnovnu bolest nastaviti.

Suportivna terapija omogućava obolelom od neizlečive bolesti da nastavi sa specifično usmerenim lečenjem i poboljšava kvalitet života.

Zakažite pregled kod NeuroViva stručnjaka dr Tomija Kovačevića

 

Asist. dr Tomi Kovačević

Asist. dr Tomi Kovačević

Specijalista palijativne medicine

Asist.dr Tomi Kovačević je lekar specijalista palijativne medicine koji ima značajno iskustvo u radu sa bolesnicima obolelim od teških, neizlečivih bolesti sa terminalnim ishodom.

 

Biografija

Posavetujte se sa nama!

Pozovite nas:

061/383-0223

Iskustva