Zbrinjavanje obolelog – praktični saveti | Palijativna medicina | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Zbrinjavanje obolelog – praktični saveti

Zbrinjavanje obolelog – praktični saveti | Palijativna medicina | Neuroviva

Zbrinjavanje i nega obolelog od neizlečive bolesti sa smrtnim ishodom predstavljaju veliki izazov. Od izuzetne važnosti je okruženje koje bolesniku pruža zaštitu i osećaj sigurnosti, kao i ljudi koji su u stanju i sposobni da se posvete aktuelnim potrebama obolelog. Pored savremenih terapijskih mogućnosti koja olakšava život obolele osobe i umanjuje patnju postoj i mnogo dodatnih mera koje mogu poboljšati fizičko i duhovno stanje.

 

Pravilna nega bolesnika, održavanje lične higijene u postelji, ishrana bolesnika, razgovor sa bolesnikom tokom bolesti i primena dodatnih (nefarmakoloških) mera lečenja u velikoj meri olakšavaju život obolelog i njegovr porodice čiji su članovi najčešće i negovatelji. Saveti koji se mogu dobitii i koji dopunjuju tradicionalno, konzervativno lečenje doprinose lakšoj nezi bolesnika, a fizičke, psihičke, emocionalne i duhovne potrebe bolesnika i njegove porodice na nabolji mogući način mogu biti zadovoljene.

Zbrinjavanje i briga o osobi oboleloj od neizlečive bolesti nije odlaganje smrti. Njihov cilj je obezbediti najveći mogući stepen blagostanja u postojećim uslovima. Iz tog razloga sve mere zbrinjavanja moraju biti usmerene ka potrebama obolelog.

Zakažite pregled kod NeuroViva stručnjaka dr Tomija Kovačevića

 

Asist. dr Tomi Kovačević

Asist. dr Tomi Kovačević

Specijalista palijativne medicine

Asist.dr Tomi Kovačević je lekar specijalista palijativne medicine koji ima značajno iskustvo u radu sa bolesnicima obolelim od teških, neizlečivih bolesti sa terminalnim ishodom.

 

Biografija

Posavetujte se sa nama!

Pozovite nas:

061/383-0223

Iskustva