Osnovne informacije o  Parkinsonovoj bolesti

Parkinsonova bolest (PB), koja se često naziva i samo "Parkinson" (naziv je dobila po londonskom lekaru James Parkinson i koji je prvi opisao simptome ove bolesti 1817. godine) je progresivno oboljenje koje podrazumeva postepeni gubitak funkcije nervnih ćelija mozga, tj. ono predstavlja neurodegenerativno oboljenje. Gubitak nervnih ćelija vodi ka opadanju određenih aspekata funkcionisanja organizma, pogotovo kontrole pokreta, iako se mogu pojaviti i drugi simptomi koji nisu povezani sa pokretima.

Pokrete tela kontrolišu nervne ćelije u mozgu koje prenose poruke jedna na drugu. Ove poruke se prenose putem hemijskih supstanci (neurotransmitera), koji prelaze sa jedne na drugu nervnu ćeliju i kod zdravih osoba, ove poruke se prenose bez teškoća .

Jedan važan neurotransmiter koji je uključen u kontrolu pokreta tela se naziva dopamin. Kod osoba sa PB, postoji manjak dopamina u mozgu i zbog toga je prenošenje poruka poremećeno dovodeći do problema sa kontrolom pokreta.

Simptomi PB se obično pojavljuju postepeno, obično najpre na jednoj strani tela, i sporo se razvijaju vremenom. Osnovni fizički simptomi PB su sporost pokreta, ukočenost i ponekada tremor i gubitak ravnoteže, iako tip i težina simptoma varira od osobe do osobe. Sa progresijom PB, mogu se javiti različiti simptomi.

 

Ko oboljeva od Parkinsonove bolesti (PB)?Načelno se smatra da je PB neurološki poremećaj koji pogađa stariju populaciju, ali kod više od 1 od 10 osoba sa PB, dijagnoza se postavlja pre 50 godina starosti. PB je oboljenje koje pogađa sve kulture i rase, i prema procenama je obolelo 1,2 miliona osoba u Evropi. Danas, kada ljudi žive duže, PB je postala učestalija sa porastom broja starijih ljudi širom sveta.

Iako danas ne postoji lek za PB, simptomi se mogu načelno efikasno lečiti upotrebom različitih lekova koji pomažu osobama sa PB da nastave sa svakodnevnim životom i da nastave da uživaju u dobrom kvalitetu života tokom mnogo godina.

PB je već postala važno područje medicinskog istraživanja. Ipak, sa porastom broja osoba sa PB, javiće se još veća potreba za razvojem novih vidova tretmana.

Šta izaziva Parkinsonovu bolest (PB)?