Neuropsihološka procena | Psihologija | Neuroviva

Pozovite nas: 061/383-0223

Neuropsihološka procena

Neuropsihološka procena | Psihologija | Neuroviva

Neuropsihološka procena je dijagnostička metoda uz pomoć koje može da se ispita funkcionalnost mozga, odnosno da se ustanovi koliko su očuvane osnovne kognitivne sposobnosti bez kojih ne možemo da funkcionišemo u svakodnevnom životu. Reč je prvenstveno o sposobnostima kao što su pamćenje,mišljenje, pažnja, učenje, percepcija i sl.

Date sposobnosti često bivaju oštećene kao posledica različitih medicinskih stanja – najčešće kod neuroloških oboljenja (demencije, moždani udar, epilepsija, multipla skleroza, itd.), psihijatrijskih oboljenja (poremećaji raspoloženja, psihotični poremećaji, neurotski poremećaji, bolesti zavisnosti), nakon neurohirurških intervencija i traumatskih povreda mozga, kod različitih internističkih oboljenja (npr. šećerna bolest, poremećaj u radu štitaste žlezde, bubrežna insuficijencija, i sl.) i kod infektivnih stanja (virusne infekcije – hepatitis C, HIV infekcija, i sl.).

Podaci koji se dobijaju uz primenu savremenih radioloških metoda, kao što je magnetna rezonanca, često nemaju dovoljnu ''težinu'' kada se koriste samostalno, jer govore samo o strukturalnim promenama mozga, što nije dovoljno za postavljanje dijagnoze i sam proces lečenja. Stoga je u procesu dijagnostike, često neophodno uraditi i neuropsihološku procenu da bi se dobili podaci i o funkcionalnom stanju mozga.
Neuropsihološka procena podrazumeva inicijalni intervju sa kliničkim neuropsihologom, uz primenu većeg broja testova kojima se ispituje svaka od kognitivnih funkcija za koju je potrebno proceniti:

1. da li je oštećena
2. ako jeste - koliko je oštećena
3. da li je trajno ili privremeno oštećena
4. da li je moguće registrovano oštećenje rehabilitovati
5. da li su preostale neke očuvane sposobnosti koje bi mogle da preuzmu funkciju oštećenih

Primena testova ne podrazumeva primenu bilo kakve invazivne ili neprijatne metode, već samo zahteva spremnost, strpljenje i motivaciju pacijenta, jer je procena vremenski zahtevna –radi se isključivo individualno sa pacijentom i traje preko 1,5h. Nakon završene procene, stručnjaku je potrebno vreme da se analiziraju svi rezultati (da se proceni da li postoji potreba za daljim rehabilitacionom tretmanom ili ne, da li postoji potreba za primenom terapije ili ne, da se ustanovi da li postoji potreba za praćenjem stanja ili ne), te se stoga nalaz i mišljenje mogu dobiti nakon dva dana.

Često je jedan od osnovnih zadataka neuropsihološke procene diferencijalna dijagnostika,što podrazumeva da razlikujemo stanja koja pripadaju organskom oštećenju mozga (npr. kognitivni poremećaji, demencije), od stanja koja liče na takvo oštećenje, ali su zapravo uzrokovani psihološkim stanjem pacijenta (npr. depresivni i anksiozni poremećaji, pseudodemencija). Neuropsihološka procena je često sastavni deo procene podobnosti za ostvarivanja prava na tuđu negu i pomoć, kao i procenu preostale radne, kao i poslovne sposobnosti. Neuropsihološka procena svoju primenu nalazi i u praćenju efekata tretmana (najčešće farmakoterapijskih).

Psihološka procena podrazumeva procenu različitih sposobnosti i karakteristika ličnosti pojedinca:

1. uz pomoć kliničkog intervjua
2. kliničke opservacije tokom test situacije
3. primene standardizovanih psiholoških testova

Psihološka procena omogućava da se pruže odgovori na pitanja o strukturi ličnosti, raspoloženju, motivaciji, intelektualnim sposobnostima, specifičnim sposobnostima. Svoju primenu u medicini, najčešće ima u psihijatriji (za procenu raspoloženja, strukture ličnosti, intelektualnih kapaciteta), ali i somatskoj medicini (za procenu psihosomatskih poremećaja). Zahvaljujući psihološkoj proceni može se odgovoriti na veliki broj pitanja – o poreklu određenih psihičkih poteškoća, načinu kako se one manifestuju i održavaju, o potencijalnim mogućnostima tretmana. Psihološka procena svoju primenu nalazi i u praćenju efekata različitih vrsta tretmana (farmakoterapijskih ili psihoterapijskih).

 

Zakažite pregled kod NeuroViva stručnjaka prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Specijalista medicinske psihologije

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović je specijalista medicinske psihologije koja ima značajno iskustvo u radu sa obolelima koji imaju probleme sa pamćenjem, pažnjom, mišljenjem, govorom i raspoloženjem.

Biografija

Posavetujte se sa nama!

Pozovite nas:

061/383-0223

Iskustva